Functiewaardering en formatie

 

specialist | docent | beleidsmaker


  1. Opsommingstekenfunctie- en formatieonderzoeken (beschrijven, analyseren, waarderen)

  2. Opsommingstekendiverse functiewaarderingsystemen

  3. Opsommingstekenfunctiewaarderingsbeleid (regelingen, procedures en draaiboeken; hulpmateriaal)

  4. Opsommingstekentrainen in het beschrijven en waarderen van functies

  5. Opsommingstekenondersteunen van functiewaarderingscommissies incl. opstellen verweerschriften

  6. Opsommingstekenondersteunen van bezwarencommissies

  7. Opsommingstekencommissiesecretariaten

  8. Opsommingstekenlid commissies functiewaardering (waterschap, waterschapslaboratorium)


  1. gecertificeerd functiewaardering (SPO): rijk, provincie, onderwijs en waterschappen

  2. geregistreerd adviseur formatiemanagement en specialist functiewaardering