P&O advies

 

beleidsmaker | interimmanager | (organisatie) adviseur

 

  1. Opsommingsteken organisatieonderzoeken

  2. Opsommingsteken organisatiewijzigingen en herstructureringen

  3. Opsommingsteken communicatie met medewerkers

  4. Opsommingsteken communicatie met medezeggenschapsorganen

  5. Opsommingsteken tijdelijke ondersteuning bij complexe P&O vraagstukken

  6. Opsommingsteken interimmanager P&O

  7. Opsommingsteken afhandeling complexe dossiers

  8. Opsommingsteken voorzitter bezwarencommissie personeel